top of page

Blog / News

  • Writer's pictureConsult BonSens

SÄKU Webinar "Safety Culture in Circles" med Regina Scheer

Updated: Nov 1, 2020


Nu finns inspelning och material från webinariet med Regina Celia Scheer från 30:e sept tillgängligt på medlemsdelen av hemsidan. Ni finner även direktlänkar till material direkt i detta mejl för enklare åtkomst. Eftersom tillgång till detta material är en medlemsförmån ber vi er att inte sprida materialet till icke-medlemmar.2018 publicerades studien ”Säkerhetskultur i ett nationellt perspektiv: Sverige”, som beskrev resultaten efter en rad genomförda workshopövningar av de attribut man hittat i den nationella kulturen som man bedömde kunde påverka säkerhetskulturen i den svenska kärnkraftsindustrin.

Studien gav oss en bättre idé om hur svenskar uppfattar sin egen kultur i termer av värderingar och trosföreställningar och hur de identifierade attityder baserat på dessa i sin egen arbetsmiljö.

Som en nästa fråga kan ställas hur vi kan integrera denna medvetenhet i våra egna organisationer.

Vid detta webinar på engelska berättade Regina Celia Scheer om ”Safety Cultures in Circles”, en metod som försöker att praktiskt just hantera detta. Metoden har tagits fram i Sverige och används numer dessutom skarpt på ett svenskt kärnkraftverk.
En liknande metod har även framgångsrikt använts av Duke Energy i USA.

Metoden bygger delvis på Edgar H. Scheins modell av kultur och värderingar som han presenterade i sin klassiska bok Organizational Culture and Leadership.


Under 2018 validerades ”Safety Cultures in Circles”-metoden också i Argentina för att säkerställa att den fungerande i en annan kulturell miljö och i en annan organisation än där den tagits fram. Metoden har sedan dess blivit ansedd som ”good practice” av IAEA (International Atomic Energy Agency).

Metoden utgår från en självbedömning där bland annat varje roll/funktion erbjuds att reflektera om hur de kan bidra för att skapa en än bättre och mer robust säkerhetskultur i sin organisation. Metoden har visat sig vara ett effektivt sätt att förstärka medvetenhet och ansvar genom att koppla detta till det unika i det vardagliga arbetet i sin organisation. Detta för att bättre förstå hur detta kan påverka faktorer som det egna ansvaret, engagemang och en ifrågasättande attityd, men även andra delar som brukar lyftas fram som viktiga i säkerhetskulturen.

Metoden kan hjälpa deltagare oberoende av bransch att identifiera interaktion och effekten av de olika attributen och egenskaperna från den nationella, organisatoriska och teamspecifika kulturen.

Material

De diskussionsfrågor som deltagarna pratade kring (och som man även kan göra i sin egen organisation) var:

Values in your organization 

  • Which ones can you match to the Swedish core values/behaviours identified in the Country Specific Safety Culture Forum (CSSCF)?

  • In your view, how can the national identity possibly influence the organizational culture in your company? If so, which level (department/section/shift crew) would you consider to be the most influenced? Justify.

Challenges & Good Practices

  • How would you shortly describe the safety culture approach in your organization? (under construction, already implemented, in progress, integrated as a whole, etc)

  • What is/has been the challenge?

  • What can you share of your organizational process/practice?

Comments


bottom of page